Plant diversity in herbal tea and its traditional knowledge in Qingtian County, Zhejiang Province, China
Yujing Liu, Renchuan Hu, Songsong Shen, Zheng Zhang, Jing Zhang, Xiaoling Song, Sheng Qiang
Plant Diversity . 2020, (06): 464 -472 .  DOI: 10.1016/j.pld.2020.12.002