Selecting flagship species to solve a biodiversity conservation conundrum
Jie Qian, Huifu Zhuang, Weikang Yang, Yifeng Chen, Shilong Chen, Yanhua Qu, Yuanming Zhang, Yongping Yang, Yuhua Wang
Plant Diversity . 2020, (06): 488 -491 .  DOI: 10.1016/j.pld.2021.01.004