Plastid phylogenomics and biogeography of the medicinal plant lineage Hyoscyameae (Solanaceae)
Feng-Wei Lei, Ling Tong, Yi-Xuan Zhu, Xian-Yun Mu, Tie-Yao Tu, Jun Wen
Plant Diversity . 2021, (03): 192 -197 .  DOI: 10.1016/j.pld.2021.01.005