An ethnobotanical study of forage plants in Zhuxi County in the Qinba mountainous area of central China
Jun Yang, Jifeng Luo, Qiliang Gan, Leiyu Ke, Fengming Zhang, Hairu Guo, Fuwei Zhao, Yuehu Wang
Plant Diversity . 2021, (03): 239 -247 .  DOI: 10.1016/j.pld.2020.12.008