Orchid conservation in China from 2000 to 2020: Achievements and perspectives
Zhihua Zhou, Ronghong Shi, Yu Zhang, Xiaoke Xing, Xiaohua Jin
Plant Diversity . 2021, (05): 343 -349 .  DOI: 10.1016/j.pld.2021.06.003