Genetic diversity and structure of Rhododendron meddianum, a plant species with extremely small populations
Xiu-Jiao Zhang, Xiong-Fang Liu, De-Tuan Liu, Yu-Rong Cao, Zheng-Hong Li, Yong-Peng Ma, Hong Ma
Plant Diversity . 2021, (06): 472 -479 .  DOI: 10.1016/j.pld.2021.05.005