Mojiangia oreophila (Crepidinae, Cichorieae, Asteraceae), a new species and genus from Mojiang County, SW Yunnan, China, and putative successor of the maternal Faberia ancestor
Zhi-Jian Yin, Ze-Huan Wang, Norbert Kilian, Ying Liu, Hua Peng, Ming-Xu Zhao
Plant Diversity . 2022, (01): 83 -93 .  DOI: 10.1016/j.pld.2021.06.007