Evidence for two types of Aquilegia ecalcarata and its implications for adaptation to new environments
Lei Huang, Fang-Dong Geng, Jing-Jing Fan, Wei Zhai, Cheng Xue, Xiao-Hui Zhang, Yi Ren, Ju-Qing Kang
Plant Diversity . 2022, (02): 153 -162 .  DOI: 10.1016/j.pld.2021.06.006