Genome-wide analysis of the B3 transcription factors reveals that RcABI3/VP1 subfamily plays important roles in seed development and oil storage in castor bean ( Ricinus communis)
Wen-Bo Wang, Tao Ao, Yan-Yu Zhang, Di Wu, Wei Xu, Bing Han, Ai-Zhong Liu
Plant Diversity . 2022, (02): 201 -212 .  DOI: 10.1016/j.pld.2021.06.008