Oreocharis xieyongii, an unusual new species of Gesneriaceae from western Hunan, China
Zhen-Yu Lv, Ziyoviddin Yusupov, Dai-Gui Zhang, Ya-Zhou Zhang, Xiao-Shuang Zhang, Nan Lin, Komiljon Tojibaev, Hang Sun, Tao Deng
Plant Diversity . 2022, (02): 222 -230 .  DOI: 10.1016/j.pld.2021.11.008