Development of genomic resources for Wenchengia alternifolia (Lamiaceae) based on genome skimming data
Qi-Yue Zhou, Hui-Xia Cai, Zi-Han Liu, Lang-Xing Yuan, Lei Yang, Tuo Yang, Bo Li, Pan Li
Plant Diversity . 2022, (06): 542 -551 .  DOI: 10.1016/j.pld.2021.09.006