Does the critically endangered Rhododendron amesiae deserve top priority for conservation?
Yi-Shan Ao, Yu-Hang Chang, De-Tuan Liu, Yong-Bo Liu, Yong-Peng Ma
Plant Diversity . 2022, (06): 625 -628 .  DOI: 10.1016/j.pld.2022.09.005