Plant Diversity ›› 1980, Vol. 2 ›› Issue (03): 1-3.

• Articles •    

A NEW GENUS( Terniopsis gen.nov.)OF POCDOSTEMONACEAE FROM FUJIAN,CHINA

Chao Hsiu Chieu   

  1. Department of Biology,Xianmen University
  • Online:1980-06-25 Published:1980-06-25

Abstract: Flores hermaphroditi, axillares, sessiles, ad basin ramulorum secundariorum solitarii val rarius gemini. Bracteac 2, membranaceae, galeiformes, oppositae,imbricatae. Perianthium tubulosum, tenuiter membranaceum, 3-lobum; lobis obtusis, leviter imbricatis. Stamina 2-3, lobis perianthii alterna; filamentis brevibus filiformibus, liberis; antherae ovatae crectae, basi sagittatae, introrsae,4-loculares. Ovarium ellipsoideum, 3-loculare; stigmatibus sessilibus, pulvilli-formibus, patentibus, placentibus crassis, in angule interno loculorum in centro ovarii connatis. Capsula ellipsoidea, septicide dehiscens, 3-valvis; valvis 3-cos-tatis, aequalibus. Semina minuta, numerosa. Rhizoma adnatum, thalliforme,carnosum, elongatum, ramosum.

Key words: new genus, podostemonaceae, China