STUDY ON AMYLOID AND COLLOIDAL PARIS POLYPHYLLA VAR. YUNNANENSIS
WANG Shi-Lin, ZHAO Yong-Ling, LI Xiao-Yu, LI Yun-Chang, LI Heng
Plant Diversity . 1996, (03): 1 -3 .