ULTRASTRUCTURE OF POLLEN DEVELOPMENT IN DOLICHOS LABLAB
YE Bao-Xing, XI Xiang-Yuan
Plant Diversity . 1996, (03): 1 -3 .