A Floristic Study on the Seed Plants of the Cangshan Mountain Range, Dali, Yunnan, China
YIN Zhi-Jian, PENG Hua
Plant Diversity . 2015, (03): 233 -245 .  DOI: 10.7677/ynzwyj201514114