Life forms affect beta-diversity patterns of larch forests in China
Wenjing Fang, Qiong Cai, Chengjun Ji, Jiangling Zhu, Zhiyao Tang, Jingyun Fang
Plant Diversity . 2024, (01): 49 -58 .  DOI: 10.1016/j.pld.2023.10.003