Plant Diversity ›› 1983, Vol. 5 ›› Issue (04): 1-3.

• Articles •    

A NEW SPECIES OF DIPTEROCARPACEAE FROM CHINA

Tao Gouda and Zhang Jianhou   

  1. Yunnan Institute of Tropical Botany,Academia Sinica
  • Online:1983-08-25 Published:1983-08-25

Abstract: Specis V.fleuryana Tar- dieu affinis sed differt foliis nervis latcralibus 12-14-jugis, apice acu- minatis; filamcntis antheris aequ- antibus, basi dilatais, anthcris apice obtusis differt.Arbor sempervirens 34-40 m alta, trunco 40-90 cm in diam- cntro; cortex griseus .Folia subcor- iacea, oblongo-lanceo-lata, 9 -19 cm longa, 2.5- 5 cm lta, apice acuminata basi rotundata vel late cuneata, nlargine integra, praeter costam utringque pilis stellatis sparse obtecta cetcrum glabran, nervis lateralibus 12-14- jugis utrinque clveatis; petiolis 1.5- 2 cm longis, dense fulvo- stellato-pubesecntibus.

Key words: new species, dipterocarpaceae, China